Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu powstało z przekonania, że mieszkanki Szczecina i województwa zachodniopomorskiego działające w różnych sferach życia publicznego mogą pracować ponad podziałami dla wspólnego dobra, jakim jest nasze ukochane miasto – Szczecin.

Szczecinianką Roku 2014 została…

Beata Bugajska! Przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, koordynatorka „Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora” została nominowana za „działania, dzięki którym starość postrzegana jest jako moment, w którym zyskujemy nowe możliwości bycia w świecie”. Więcej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.