Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu powstało z przekonania, że mieszkanki Szczecina i województwa zachodniopomorskiego działające w różnych sferach życia publicznego mogą pracować ponad podziałami dla wspólnego dobra, jakim jest nasze ukochane miasto – Szczecin.

Obrona pr​zed toksynami w komu​nikacji interpersona​lnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Obrona przed toksynami w komunikacji interpersonalnej”, które odbędzie się w Szczecinie w terminie (do wyboru) 18 lub 19 grudnia.
Rezerwacja udziału odbywa się za pośrednictwem formularza:

Możliwość komentowania jest wyłączona.