Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu powstało z przekonania, że mieszkanki Szczecina i województwa zachodniopomorskiego działające w różnych sferach życia publicznego mogą pracować ponad podziałami dla wspólnego dobra, jakim jest nasze ukochane miasto – Szczecin.

O nas

Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu powstało z przekonania, że mieszkanki Szczecina i województwa zachodniopomorskiego działające w różnych sferach życia publicznego mogą pracować ponad podziałami dla wspólnego dobra, jakim jest nasze ukochane miasto – Szczecin.

Celami Stowarzyszenia są:

  1. działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,

  2. działania na rzecz rozwoju kultury, gospodarki, przedsiębiorczości i ochrony praw człowieka na terenie Miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego

  3. działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym, publicznym, kulturowym, gospodarczym i prawnym,

  4. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających mieszkankom i mieszkańcom czynny udział w życiu społecznym, politycznym, publicznym, kulturowym, gospodarczym i prawnym,

  5. pomoc prawna, społeczna, edukacyjna i organizacyjna dla mieszkanek i mieszkańców Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego,

  6. działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej, ekonomicznej, gospodarczej, publicznej, politycznej, kulturowej i społecznej mieszkańców i mieszkanek Województwa Zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: współpracę i wzajemną pomoc na rzecz członkiń i członków Stowarzyszenia,  wspieranie i promocję inicjatyw kobiet, organizowanie kampanii na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz prowadzenie portalu internetowego.

o_nasMisja

Misją Stowarzyszenia jest aktywizowanie kobiet ze Szczecina i regionu oraz promocja ich osiągnięć i inicjatyw na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Statut

Stowarzyszenie jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

Władze:

Zarząd Stowarzyszenia:

Anna Kornacka – prezeska
Alicja Podsiedlik – wiceprezeska
Agnieszka Łabucka – skarbniczka
Magdalena Jasińska – sekretarzyna