Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu powstało z przekonania, że mieszkanki Szczecina i województwa zachodniopomorskiego działające w różnych sferach życia publicznego mogą pracować ponad podziałami dla wspólnego dobra, jakim jest nasze ukochane miasto – Szczecin.

Szczecinianka Roku

„Szczecinianka Roku” to inicjatywa Stowarzyszenia Kobiety Dla Szczecina i Regionu, która ma na celu wyłonienie zwykłych – niezwykłych, wspaniałych aktywnych kobiet z regionu  zachodniopomorskiego.

Chcemy promować i wspierać kobiety z różnorodnych środowisk, które w sposób ponadprzeciętny angażują się  w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Plebiscyt odbywa się od 2010 roku.

Czynnie kibicujemy dotychczasowym laureatkom: Zofii Mirkiewicz (prezesce Stowarzyszenia „Zrozumieć” dla Osób z Niepełnosprawnością), Jolancie Kowalewskiej ( dziennikarce Gazety Wyborczej), Dorocie Korczyńskiej (prezesce Stowarzyszenia Rodzice Dla Szczecina), Marii Trojanowicz-Kasprzak (propagatorka metody tzw. globalnego czytania), Teresie Piątkiewicz (prezesce Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego Zwierzęcy Telefon Zaufania), Danucie Szyksznian-Ossowskiej (legendarnej łączniczce AK), Ewie Ott-Kamińskiej (Dyrektorkce Artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”) oraz Marii Andrzejewskiej (prezesce Fundacji Balet) – laureatkom tytułu Szczecinianka Roku.